view cart menu separator categories menu separator faq
advanced search
Syarat-syarat Pembelian

a) semua barangan yang di jual tidak boleh di kembalikan

b) sekiranya berlaku sebarang kesilapan sila maklumkan selewat-
lewatnya 3 hari waktu bekerja.

c) kesemua kos penghantaran/pengeposan semula hendaklah di
tanggung oleh pembeli.

d) kesemua urusniaga adalah dalam Ringgit Malaysia.
Last Updated: 28 Apr 2008 10:44:00 PDT home  |  about  |  terms  |  contact
Powered by eCRATER - a free online store builder